Liên hệ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ DU LỊCH VIỆT VIỆT

– Tên giao dịch: VIET VIET TOURISM JSC

Địa chỉ: 259 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,  Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-8) 3526 7788 – (+84-8) 3848 1560

Email: info@vietviettourism.com

Websites: toursingapore.vn